Soukromá firma Unego® - užití netradiční energie vznikla v r. 1992 nejdříve jako poradenské, konzultační a informační středisko pro využívání alternativních zdrojů energie a úspory paliv a energie.

Později od r. 1994 se po zkušenostech a prosazení se na českém energetickém trhu začala zabývat montážemi solárních systémů pro ohřev TUV, vytápění, přitápění a ohřev bazénové vody.



More...